fbpx

INBODY MERANIE – Diagnostika zloženia tela pomocou InBody270

ČO JE INBODY ANALÝZA?

Ak ste sa rozhodli absolvovať InBody meranie, pravdepodobne ste na začiatku svojej cesty za krajším a zdravším telom. Analyzátor zloženia ľudského tela InBody 270 nám umožňuje rozlišovať jednotlivé telesné zložky a hodnotiť tak veľké množstvo údajov naprieč celým telom. Dáva jasný prehľad o tom, kde konkrétne človek zredukoval telesný tuk alebo nabral svalovú hmotu. Taktiež poskytuje informácie o obsahu bielkovín, minerálov, hmotnosti a percenta telesného tuku vrátane nebezpečného útrobného (viscerálneho) tuku a taktiež svalstva s ich presným rozložením v tele. Súčasťou merania sú aj analýzy mineralizácie kostí, bazálneho metabolizmu, obezity či skóre telesnej zdatnosti.  Presnosť merania je vysoká (99%).

 

Princíp merania prístrojom InBody 270

Meranie telesného zloženia na prístrojoch InBody je založené na metóde označovanej ako BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) resp. bioelektrická impedančná analýza kedy dochádza k šíreniu striedavého elektrického prúdu s nízkou intenzitou biologických štruktúr a naše telo sa správa ako elektrický obvod. Je známe, že rôzne tkanivá v našom tele majú rôzny odpor (elektrická impedancia) prechodu striedavého elektrického prúdu (napr. tukové tkanivo má vysoký odpor a je teda zlým vodičom, naopak svalové tkanivo má nižší odpor resp. je lepším vodičom). Vďaka tejto skutočnosti dokáže prístroj InBody rozlišovať jednotlivé zložky tela s vysokou presnosťou (99%). Merania v žiadnom prípade nie sú založené na žiadnych empirických odhadoch na základe veku, pohlavia, etnickej príslušnosti alebo typu tela ale vychádza z presne nameraných hodnôt.

InBody 270 využíva metódu osembodových dotykových elektród a spolu s analýzou BIA sa podieľajú na meraní tela nie ako celku, ale po jednotlivých častiach (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) čo poskytne človeku dokonalý prehľad o kompozícii jeho tela.

Ako prebieha meranie na InBody 


Analyzovaná osoba sa naboso postaví na diódy prístroja InBody. Rukami uchopí rukoväte, na ktorých sú taktiež umiestnené elektródy. Nie je nutné vyzliekať oblečenie, keďže na prístroji je nastavený automatický odpočet jeho hmotnosti. Meranie trvá zhruba 15 sekúnd, počas ktorých sledujete proces merania na obrazovke. Po skončení testu sú výsledky ihneď k dispozícií. Meranie nie je vhodné pre tehotné ženy v prvom trimestri a pacientov s kardiostimulátorom.

Výsledky merania

 • Množstvo telesného tuku
 • Hmotnosť kostrového svalstva
 • Objem vody v organizme
 • Proteíny a minerálne látky
 • Celková hmotnosť
 • Viscerálny (útrobný) tuk
 • BMI index, WHR index, ABSI index
 • Bazálny metabolizmus
 • Rozloženie tukov a svalov v jednotlivých častiach tela
 • Vyváženosť jednotlivých častí tela
 • Odporúčanie na cieľovú váhu
 • História a priebeh meraní

Výhody InBody merania

 • Mimoriadne presné výsledky
 • Ľahké a bezbolestné použitie prístroja
 • V priebehu cca 15 sekúnd zistíte aktuálnu skladbu svojho tela 
 • Prehľadný a profesionálny výstup
 • QR kód pre Smart Phone, sledovanie výsledkov v mobilnej aplikácií

Pokyny pred meraním

 • Meranie ideálne vždy v rovnakom čase 
 • Nejesť aspoň 2 hodiny pred meraním
 • Pred meraním použiť toaletu
 • Necvičiť aspoň 5 hodín pred meraním
 • Udržiavať štandardný príjem tekutín
 • Nekonzumovať alkohol najmenej 24 hodín pred meraním
 • Nepoužívať sprchu ani saunu 1 hodinu pred meraním
 • Nepoužívať krém na ruky a nohy 

Výsledkový list InBody 270

OBJEDNAJTE SA EŠTE DNES

Add to cart