Coresatin Propoliskrém 1×30 g

Krém na priame použitie na dezinfekciu kože a rúk:

  • Obsahuje kyselinu D-glukónovú, ktorá má dokázaný silný účinok na bežné mikroorganizmy.
  • Obsahuje kvalitné zvlhčujúce látky a látky na zlepšenie kondície a integrity kože.
  • Môže sa použiť ako zjemňujúci a čistiaci prípravok na kožu (čistí a upokojuje pokožku).

Viac informácii o produkte nájdete na stránke ADC.

Popis

Použitie

Krém na priame použitie. Aplikuje sa 3-4 krát denne na kožu. Pri každej aplikácii sa nanesie na kožu tenká vrstva. Aplikuje sa na suché ruky a nanesie na celý povrch rúk použitím uvedeného 6-krokového postupu (EN 1500).
Pre hygienickú dezinfekciu rúk: 6 ml (2×3 ml dávka) a vtierajte po dobu 60 sekúnd (2×30 sek.).

Bezpečnostné upozornenia:
Pre prevenciu rizík vyplývajúcich z používania pre človeka a životné prostredie, dodržiavajte prosím uvedené odporúčania. Nejedzte, nepite a nefajčite pri aplikácii produktu. Skladujte pri izbovej teplote (pod 25°C). Uchovávajte v tesne uzavretej pôvodnej nádobe na suchom a chladnom mieste. Obaly udržujte vo vzpriamenej polohe. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred slnečným žiarením. Produkt by sa mal spotrebovať do jedného mesiaca od jeho otvorenia. Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (Exp. Date).

Pri kontakte s očami: Oči vypláchnúť vodou. Ak príznaky pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc.
Po požití: Vypláchnúť ústa. Ak príznaky pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc.