Lavekan cps mol 80 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1×14 ks

7,67  s DPH

Rastlinný liek, ktorý sa používa na liečbu dočasných úzkostných stavov u dospelých. Viac na adcc.sk

Popis

POUŽITIE:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí užívajú 1 mäkkú kapsulu 1x denne približne v rovnakom čase.
Dĺžka liečby nemá presiahnuť 3 mesiace (pozri SPC, časť 5.1).
Ak príznaky pretrvávajú nezmenené po 1 mesiaci liečby alebo sa zhoršujú, je potrebné vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Mäkké kapsuly sa užívajú nerozžuvané s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie s pohárom vody.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Dojčiace ženy nemajú liek užívať.
Liek sa neodporúča na liečbu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, keďže nie sú dostupné žiadne údaje.
O bezpečnosti a účinnosti lieku u pacientov nad 65 rokov existuje iba obmedzené množstvo údajov.
Pri poruchách funkcie pečene je liek kontraindikovaný (pozri SPC, časť 5.2).
Užívanie lieku u pacientov, ktorí vyžadujú dialýzu, sa neodporúča pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa nemá užívať s alkoholom.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti ovplyvnení únavou by však nemali viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.