PARALEN RAPID 500 mg Pomarančová príchuť tbl eff (tuba PP) 1×16 ks

3,70  s DPH

Liek obsahuje liečivo paracetamol. Používa u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov na zníženie horúčky, najmä pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách.  Používa sa tiež na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť zubov, hlavy, bolesť nervového pôvodu, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalového pôvodu, bolesti chrbtice a bolestivej menštruácie.

Objednajte teraz a tovar možete mať už zajtra. Možnosti doručenia

Popis

NÁVOD NA POUŽITIE:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (starší ako 15 rokov) s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg:
Podáva sa 1-2 tablety podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4 hodiny do maximálnej dennej dávky 8 tabliet.
Počas dlhodobej liečby (nad 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 5 tabliet.

Deti a dospievajúci vo veku 6 -15 rokov:
Podáva sa 1 tableta s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Interval možno skrátiť podľa potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená maximálna celková denná dávka. U dospievajúcich nad 15 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg môžu byť naraz podané tablety.
U detí vo veku 12-15 rokov s telesnou hmotnosťou 40-50 kg je maximálna celková denná dávka 6 tabliet (3 g paracetamolu).
U detí nad 15 rokov je maximálna celková denná dávka 8 tabliet (4 g paracetamolu).
Tabuľka s odporúčaným dávkovaním lieku je uvedená v SPC (časť 4.2)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
V prípade stredne ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu 50-10 ml/min) sa môže podať 1 tableta každých 6 hodín, v prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) je možné podať 1 tabletu každých 8 hodín.
Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 4 tablety (2 g paracetamolu).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri stabilizovanej miernej až stredne ťažkej chronickej poruche funkcie pečene je vhodné nepodávať maximálne dávky a dodržiavať interval medzi jednotlivými dávkami minimálne 6 hodín.
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 6 tabliet (3 g paracetamolu).

Ak sa pacient necíti do 3 dní lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára. Bez odporúčania lekára neužívať dlhšie ako 7 dní (u detí 3 dni).

Spôsob použitia

Tableta sa nechá úplne rozpustiť v pohári vody a roztok sa ihneď vypije. Tableta obsahuje deliacu ryhu, tá ale nie je určená na rozlomenie tablety na 2 rovanké dávky.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, paracetamol sa môže podávať počas tehotenstva, avšak má byť použitá minimálna účinná dávka po čo najkratšiu dobu a s najnižšiu možnou frekvenciou.
U dojčiacich žien pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné prerušiť dojčenie.
Neužívať súbežne ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.
Liek nie je určený pre deti do 12 rokov.
Pacienti s ťažkou formou hepatálnej insuficiencie, a/alebo akútnou hepatitídou nesmú liek užívať
Liek sa nesmie bez odporúčania lekára podávať osobám, ktoré majú ochorenie pečene.
Nepiť alkohol.
Tento liek obsahuje 204 mg sodíka v jednej šumivej tablete. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Viac na adcc.sk