PIRACETAM AL 1200 tbl flm 1200 mg (blis.Al/PVC) 1×60 ks

5,75  s DPH

Liek ovplyvňuje funkciu mozgových buniek (je to nootropná látka), ako u zdravých ľudí, tak aj u chorých, ktorí majú funkčné poruchy mozgu. Bežne nevyvoláva sedáciu (útlm). Viac na adcc.sk

Objednajte teraz a tovar možete mať už zajtra. Možnosti doručenia

Popis

POUŽITIE:

dospelých pacientov sa používa na:

 • symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu – porucha mozgovej činnosti, ako je strata pamäti, porucha pozornosti a nedostatok motivácie.
 •  liečbu samotnej kortikálnej myoklónie (mimovoľné zášklby jednotlivých svalov) alebo v kombinácii.
 •  liečbu vertiga (závratu) a s ním spojených porúch rovnováhy, s výnimkou závratu vazomotorického alebo psychického pôvodu.
 •  prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.

U detí sa používa na:

 •  liečbu dyslexie (porucha, pri ktorej má dieťa problémy s čítaním a písaním, ktoré nie sú výrazom postihnutia inteligencie), v kombinácii s príslušnými opatreniami, ako je logopédia.
 • prevenciu a liečbu kosáčikovitej anémie (málokrvnosti) – ochorenie červených krviniek.Dávkovanie a dávkovacie schémySymptomatická liečba organických psychosyndrómov
  Dospelí: Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g (2-4 tablety), rozdelená do 2 alebo 3 dávok.

  Liečba myoklónie kortikálneho pôvodu
  Dospelí:
  Denná dávka sa má začať so 7,2 g (6 tabliet) a má sa zvyšovať o 4,8 g každé 3 alebo 4 dni až na maximálne 24 g, rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok. V závislosti od dosiahnutého klinického prínosu sa má, ak je to možné, dávka týchto liekov postupne znižovať.
  Ak sa začne piracetam podávať, liečba musí trvať po celý čas, až kým pretrváva ochorenie mozgu.
  U pacientov s akútnou príhodou môže dôjsť počas jej priebehu k spontánnemu vývoju a je potrebné sa pokúsiť každých 6 mesiacov znížiť dávku lieku alebo liečbu vysadiť. Dávka piracetamu sa má znižovať o 1,2 g každé 2 dni (v prípade Lanceovho a Adamsovho syndrómu každé 3 alebo 4 dni, aby sa zabránilo možnosti náhleho relapsu alebo záchvatov z dôvodu vysadenia).

  Liečba vertiga
  Dospelí: Odporúčaná denná dávka sa pohybuje od 2,4 g do 4,8 g (2-4 tablety), rozdelená do 2 alebo 3 čiastkových dávok.

  Profylaxia a remisia vazookluzívnej krízy pri kosáčikovitej anémii
  Dospelí a deti od 3 rokov: Odporúčaná denná dávka na profylaxiu je 160 mg/kg perorálne, rozdelená do 4 dávok.

  Liečba dyslexie v kombinácii s logopédiou
  Deti od 8 rokov a mladiství: odporúčaná denná dávka je 3,2 g, rozdelená do 2 čiastkových dávok.

  Pacienti s poruchou funkcie obličiek
  Denná dávka sa musí stanoviť individuálne v závislosti od funkcie obličiek:

  • normálna funkcia (CLcr  = > 80 ml/min) – odporúčaná denná dávka rozdelená v 2 až 4 čiastkových dávkach
  • ľahká porucha funkcie (CLcr = 50 – 79 ml/min ) – 2/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelené v 2 alebo 3 čiastkových dávkach
  • stredne ťažká porucha funkcie (CLcr = 30 – 49 ml/min) – 1/3 odporúčanej dennej dávky, rozdelených v 2 čiastkových dávkach
  • ťažká porucha funkcie (CLcr = < 30 ml/min) – 1/6 odporúčanej dennej dávky, jednorazovo

  Lekár musí individuálne rozhodnúť o dĺžke liečby.

  Spôsob použitia

  Liek sa má podávať perorálne a môže sa užívať nezávisle od jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé, alebo rozpolené a zapíjať tekutinou. Dennú dávku sa odporúča užívať rozdelenú do 2-4 čiastkových dávok. Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

  Upozornenie

  Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné.
  Liek sa nemá podávať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby prerušiť.
  Pri starších pacientoch sa odporúča opatrnosť.
  Liek je kontraindikovaný u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek.
  Liek je kontraindikovaní u pacientov s krvácaním do mozgu.
  Liek ovplyvňuje agregáciu krvných doštičiek a vyžaduje sa opatrnosť u pacientov s krvácavými stavmi.
  Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.